Cenník 2010

€ / týždeň**
(záloha €1.500,- a doprava)
od marca do mája       € 19.500,00
jún a september           € 21.500,00
júl a august                   € 24.000,00
október                         € 19.500,00

€ / deň**
(záloha €1.500,- a doprava)
od marca do mája       € 3.400,00
jún a september           € 3.800,00
júl a august                    € 4.400,00
október                          € 3.400,00

Extra (zahrnuté v cene)

Palivo nie je zahrnuté v cene. Zákazník obdrží a odovzdáva loď plne natankovanú.
Zákazník platí dodatočne zálohu vo výške 10,000,00 €, ktorá slúži na opravu možných škôd na jachte. Zálohu obdrží zákazník späť pri bezproblémovom odovzdávaní jachty.
* Yaretti 2210 sa prenajíma výlučne len s vedúcim lode (skipper)
* * týždenný prenájom začína v sobotu o 17:00 a trvá do soboty do 10:00 hodín
Denný prenájom trvá od 10:00 hod. do 10:00 hod. nasledovného dňa.
Čas odovzdania a dopravy je zahrnutý v uvedených časových intervaloch.

Platobné podmienky
50 % záloha platby pri podpise zmluvy a
50 % zvyšok platby 3 týždne pred začiatkom prenajatého obdobia.
Údaje sú bez záruky. Sterling Stock Investment Ltd. si vyhradzuje právo na zmeny prenajímacích podmienok, ako aj zmeny prenajímacích cien.

Podmienky vypovedania zmuly:
V prípade vypovedania zmluvy do 1 mesiaca pred začatím nájmu - vrátenie 50% platobnej zálohy, do dvoch týždňov pred začatím nájmu 25% platobnej zálohy. Vypovedanie zmluvy 1 týžden pred začiatkom prenajatého obdobia - vrátenie 10% platobnej zálohy.